SEMINARIUM: Producenci trzody chlewnej „Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej prowadzonej na terenie województwa kuj-pom. Ekonomiczne aspekty stosowania pasz białkowych krajowego pochodzenia, w tym śruty rzepakowej, w produkcji trzody chlewnej”

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 11.09.2018 09:00

zakończona

Opis wydarzenia
SEMINARIUM: Producenci trzody chlewnej „Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej prowadzonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ekonomiczne aspekty stosowania pasz białkowych krajowego pochodzenia, w tym śruty rzepakowej, w produkcji mleka, bydła opasowego i trzody chlewnej”


11.09.2018 r. 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Budynek C

Godz. 09:00 – 14:00

 08.45-09.00                Rejestracja uczestników


09.00-09.15                Otwarcie Seminarium:- Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych- Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 09.15-11.15                Cele i założenia do realizacji projektu „Innowacyjne białko”: producenci trzody chlewnej
- dr inż. Anita Zaworska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 11.15-13.15                Prezentacja wyników ekspertyzy pt. „Ekonomiczne korzyści stosowania wysokobiałkowych komponentów paszowych pochodzenia krajowego (śruty rzepakowej i innych roślin wysokobiałkowych) w żywieniu zwierząt”- dr Michał Borychowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


13.15-13.45                Grupa operacyjna producentów rolnych szansą na przyspieszenie transferu innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej- Adam Piszczek, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 13.45-14.00                Dyskusja i podsumowanie Seminarium
- Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu KZPRiRB

 14.00                          Obiad
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 11.09.2018 09:00
Zakończenie: 11.09.2018 14:00

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Budynek C

Strona rejestracji:
https://innowacyjne-bialko-seminarium-producencitrzodychlewnej.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa

biuro@kzprirb.pl
604340703